Práce hydraulicky naklápěnou svahovací lopatou

Svahovací lopatu je možno využít k modelování zahrad, jezírek, strhávání drnů, čištění koryt podél silnic, srovnávání terénu apod.

Práce bouracím kladivem

Kladivem bouráme konstrukce z betonu, železobetonu, cihel atd. A díky obratnosti a menším rozměrům stroje lze použít i ve stísněných podmínkách.

Práce zubovou lopatou

Bagrujeme bazény, jezírka, základové pasy, sklepy, rýhy, trháme kořeny a pařezy. Díky vyosení ramene lze kopat drenáže těsně kolem domů atp.

Jeřábování

Hák na rychloupínači používáme k ukládání těžkých předmětů do výkopu nebo naopak k vyzvedávání.

Práce UNC 060

Stroj je vybaven zubovou lopatou vhodnou k nakládání suti z demolic, hladkou lopatou k nakládání a manipulaci se sypkými materiály a dále je vybaven paletizačními vidlemi.

Doprava vlastním vozidlem RENAULT

Vozidlo používáme k dopravě strojů na staveniště a k odvozu vytěženého materiálu.